Безплатна доставка +359 889 414 169

Световните агрохранителни вериги, които все още са изправени пред последиците

Световните агрохранителни вериги, които към момента са изправени пред последиците от пандемията от COVID-19, би трябвало неотложно да се подготвят за нови катаклизми в бъдеще, отделно наистина ли суша, наводнения или разнородни заболявания .

 За това предизвести през днешния ден Организацията по издръжка и земеделие на Организация на обединените нации , предават глобалните организации.

В момента 3 милиарда души на планетата не могат да си разрешат Здравословно Хранене, което да ги предпази от недохранване, напомня организацията. Още 1 милиард са застрашени от това, в случай че ненадейно разтърсване в икономическата система намали приходите им с една трета, са пресметнали икономистите на ФАО в отчет , представен от ДПА и Агенция Франс Прес.

В списанието за 2021 година на доклада за състоянието на храните и селското стопанство в света се акцентира и значението на транспортните връзки. Ако съществени направления бъдат наранени от прелом , то разноските за хранене биха могли да нараснат за 845 милиона души, прогнозира организацията с централа в Рим.

 

Пандемията от COVID-19 в огромна степен изведе на напред във времето слабостите на агрохранителните системи в света, акцентира в предговора на доклада генералният шеф на ФАО Ку Донгю.

 

Тези системи включват производството, веригите за питателни доставки, транспортните мрежи и потреблението. В предходния юлски отчет ФАО бе пресметнала, че през 2020 година сред 720 и 811 милиона души са били наранени от апетит , което е с до 161 милиона души повече, в сравнение с през 2019 година и се дължи в огромна степен на пандемията.

 

За да даде опция на страните да осъзнаят какъв брой уязвими са питателни им системи при катаклизми и хронични стресови положения , ФАО е разработила няколко индикатора за резистентност . Защото в несигурна среда способността да се преодолеят шокове и стресови положения , с цел да се пристъпи в следствие към възобновяване , е от основно значение, означава организацията на Организация на обединените нации.

 

Тези индикатори анализират вътрешното произвеждане на страните, мащабите на търговията им, транспортните системи, с които разполагат, и опциите на популацията да се храни здравословно.

 

Страните са приканени да търсят слабите си места с помощта на тези начини и да се опитат да се справят с тях, изяснява Андреа Катанео, основен икономист и координатор на публикацията.

Call Now ButtonСвържете се с нас